Predavanja
Kaj sploh je srce? Kakšno moč ima?
Zakaj in kako mu slediti?
Znanstveni dokazi in praktična raba.