Bolezen, poklic-anost, "Pojdi v Tibet! "

Image module
Image module
Image module
Image module
 • Hudo zboli mama
  Zdravniki ne najdejo vzroka. Začnem intenzivno obdobje študija in raziskovanja vzrokov bolezni oz. razumevanje delovanja življenja.
 • Bulimija
  Še vedno polnim praznino s hrano. Izkusim nekajmesečno epizodo bulimije. Povem partnerju, ki pa me ne sliši. Ugotovim, da moram moč, da izstopim iz začaranega kroga najti v sebi.  Z ogromno volje mi nazadnje to uspe.
 • Novinarka
  Zaključim študij novinarstva. Preizkusim se kot novinarka v različnih medijih. Ugotovim, da mi ne daje svobode kreativnega izraza oz. da še nisem dozorela, da bi si jo dala sama.
 • Duhovna univerza
  Triletni študij na Centru za duhovno kulturo. Seznanim se z meditacijo, jogo, duhovnimi tradicijami sveta ... Hvaležna. Čutim, da teoretični del zdaj potrebuje praktično izkušanje življenja.
 • Turistična vodnica
  Usposobim se za delo turistične vodnice. Ugotovim, da mi potovanja predstavljajo popotovanja vase in raziskovanja neznanih svetov. Nisem še pripravljena za vodenje skupin.
 • Poučevanje na srednji šoli
  Andragoško-pedagoška izobrazba in poučevanje slovenskega jezika na srednji šoli. Kako uživam! Končno lahko spodbujam kreativni izraz pri drugih, kolikor to dopušča natrpan učni načrt. Sprašujem se, zakaj niso naše šole bolj valilnice modrosti kot polnilnice znanja.
 • Partnerstvo - hrepenenje po bližini
  Zaključim petletno partnersko zvezo. Hvaležna za spoznanje, da hrepenim po bližini duha in ne zgolj telesa.
 • Organizatorka izobraževanja
  Ljudska univerza. Uživam pri organizaciji tečajev, kjer se poučuje drugače, bolj celostno in naravno. Vsa ostala organizacija in pisarniško delo pa mi dasta jasno vedeti, da bo treba iskati naprej.
 • Vzhod in zahod
  S prijateljico odideva na enomesečno popotovanje v Indijo in spoznam, da bo ta svet v ravnovesju, ko se bosta združila srce vzhoda in um zahoda. Ko se bomo naveličali tekmovanja in ločevanja ter se spet spomnili sprejemanja in sodelovanja.
 • Vse imaš v sebi
  Spotoma se ustaviva v ašramu Sai Babe. Vsi mantrajo, jaz pa godrnjam, ker mi gre na živce gurujevstvo. V trenutku, ko Sai Baba vstopi v prostor, pride skozi srce jasno sporočilo: “Kaj pa iščeš v meni, kar imaš v sebi, potem si pa jezna.” Hvaležna za neprecenljivo darilo odidem naprej po svoji poti.
 • Pojdi v Tibet!
  Imam sanje, kjer mi glas jasno in odločno zapove: »Pojdi v Tibet!« Ne vem niti dobro, kje to je, vem samo, da moram slediti sporočilu.